Oferta

(nr 04) Budownictwo organowe na Górnym Śląsku od połowy XIX w. do roku 1945
Ewolucja rozwiązań konstrukcyjnych i estetyki brzmieniowej n...
73,50 zł
(nr 19) Studia Oecumenica 2019
W niniejszym czasopiśmie publikowane są artykuły dotyczące r...
49,90 zł
(nr 016) Wsparcie dziecka i rodziny
Podstawy terapii behawioralnej i systemowej
18,38 zł
(nr 170) Jakie jest Jego imię?
Zarys chrześcijańskiej nauki o Bogu.
17,85 zł
(nr 009) Family Forum. Problemy przemocy.
Prezentowana książka jest czasopismem Instytutu Nauk o Rodzi...
30,24 zł
(nr 039-2) Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego (2019)
Prezentowane czasopismo zawiera artykuły z różnych dziedzin ...
32,94 zł
(nr 54) Liturgia Sacra, rok 25/2019 nr 2(54)
Półrocznik Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wyd...
21,60 zł
(nr 23) Scriptura Sacra. Studia biblijne (2019)
Studia biblijne Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskie...
24,41 zł
(nr 01) Kryzys w świecie - Kryzys w Kościele
Dla każdego chyba obserwatora rzeczywistości jest oczywiste,...
16,80 zł
(nr 02) Misterium chrzcielne w Asyryjskim Kościele Wschodu
Historia, liturgia i teologia obrzędów w świetle pism Ojców ...
36,75 zł