Oferta

(nr 038-2) Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego (2018)
Prezentowane czasopismo zawiera artykuły z różnych dziedzin ...
28,04 zł
(nr 008) Family Forum. Starzenie się i starość.
Prezentowana książka jest czasopismem Instytutu Nauk o Rodzi...
26,88 zł
(nr 015) UT SINT UNUM. Wprowadzenie do ekumenizmu
Prezentowany materiał został przygotowany z myślą o studiują...
19,95 zł
(nr 165) Zadania katolików świeckich w porządku doczesnym w świetle współczesnego nauczania Kościoła
Zadania katolików świeckich w porządku doczesnym w świetle w...
32,55 zł
(nr 52) Liturgia Sacra, rok 24/2018 nr 2(52)
Półrocznik Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wyd...
22,05 zł
(nr 06) Liturgia i muzyka w dziejach Zakonu Paulinów

LITURGY AND MUSIC IN THE HISTORY OF THE PAULINE ORDER

98,17 zł
Diakon, nr 14-15 / 2017-2018
Treść numeru omawia różne zagadnienia poświęcone problematyc...
23,63 zł
(nr 46) Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego Rok XXIII, nr 2(46)
Jest to czasopismo o charakterze bibliograficznym, które zam...
22,57 zł
(nr 097) Imago VOX DEMONSTRANS. Studia z dziejów sztuki i kultury.
Księga pamiątkowa dedykowana księdzu Piotrowi Pawłowi Maniur...
82,53 zł