Oferta

(nr 038-2) Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego (2018)
Prezentowane czasopismo zawiera artykuły z różnych dziedzin ...
28,04 zł
(nr 008) Family Forum. Starzenie się i starość.
Prezentowana książka jest czasopismem Instytutu Nauk o Rodzi...
26,88 zł
(nr 015) UT SINT UNUM. Wprowadzenie do ekumenizmu
Prezentowany materiał został przygotowany z myślą o studiują...
19,95 zł
(nr 165) Zadania katolików świeckich w porządku doczesnym w świetle współczesnego nauczania Kościoła
Zadania katolików świeckich w porządku doczesnym w świetle w...
32,55 zł
(nr 098) Po co światu teologia?
25 lat Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
19,95 zł
(nr 22) Scriptura Sacra. Studia biblijne (2018)
Studia biblijne Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskie...
31,50 zł
(nr 52) Liturgia Sacra, rok 24/2018 nr 2(52)
Półrocznik Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wyd...
22,05 zł
(nr 06) Liturgia i muzyka w dziejach Zakonu Paulinów

LITURGY AND MUSIC IN THE HISTORY OF THE PAULINE ORDER

98,17 zł
(nr 022) Żydzi - chrześcijanie - muzułmanie. Co ich łączy - co ich dzieli?
Niniejszy tom zawiera opracowane pod kątem publikacji refera...
29,40 zł
(nr 46) Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego Rok XXIII, nr 2(46)
Jest to czasopismo o charakterze bibliograficznym, które zam...
22,57 zł
(nr 02) Misterium chrzcielne w Asyryjskim Kościele Wschodu
Historia, liturgia i teologia obrzędów w świetle pism Ojców ...
36,75 zł