Oferta

Człowiek w horyzoncie bycia i wartości

Dostępność:
Książka w sprzedaży Książka w sprzedaży
szt.
Cena netto: 38,00 zł 39,90 zł

ISBN: 83-60244-46-4
Format: B5
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 459
Wydawnictwo: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO
Niniejsza książka, poświęcona życiu i myśli Johannesa B, Lotza SJ (1903-1992), nosi tytuł Człowiek w horyzoncie bycia i wartości. Cztery nazwy, użyte w tytule, trafnie streszczają kluczowe problemy filozoficznej myśli Lotza. Słowo człowiek wskazuje na centralną rolę antropologii, od której wiedzie droga do ontologii. Słowo horyzont w tym znaczeniu, jakie nadawali mu fenomenologowie, wraz z Heideggerem, oddaje jedną z najistotniejszych myśli całej filozofii Lotza. Jego filozofowaniu przyświecał naczelny cel, jakim było wydobywanie tego, co jawi w horyzoncie ludzkich aktów, zwłaszcza aktów poznawczych. Dzięki filozofowaniu z użyciem zmodyfikowanej odmiany metody transcendentalnej filozof dochodzi do poznania horyzontu aktów. Ujmuje poznawczo bycie i wartości, a także ich ugruntowanie w Absolucie.