Oferta

(nr 011) Poszerzona Unia Europejska

Dostępność:
Książka w sprzedaży Książka w sprzedaży
szt.
Cena netto: 8,50 zł 8,93 zł

ISBN: 83-88939-87-4
Format: B5
Rok wydania: 2004
Liczba stron: 161
Wydawnictwo: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO
Projekt badawczy pod nazwą Potrzeba integracji – groźba asymilacji "miał na celu badanie roli i miejsca mniejszości narodowo-etnicznych w procesach integracji. Debata prowadzona przy pomocy łączy internetowych odsłoniła korzyści wynikające z szczerego włączenia się w proces unifikacji. Kierując zaproszenie do szerokiego udziału w naszej grupie dyskusyjnej, spotkaliśmy sie z odpowiedzią przedstawicieli wspólnot narodowo-etnicznych, jak i tych wszystkich, którym nieobca jest troska o pomyślny przebieg drogi jednoczenia Europy".