Oferta

(nr 012) Procesy sekularyzacyjne w Niemczech i w Polsce. Säkularisierungsprozesse in Deutschland und Polen.

Dostępność:
Książka w sprzedaży Książka w sprzedaży
szt.
Cena netto: 13,00 zł 13,65 zł

ISBN: 9788361756385
Format: B5
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 272
Wydawnictwo: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO
SPIS TREŚCI Inhaltsverzeichnis Wprowadzenie 5 Vorwort 7 Stanisław Rabiej Przedmowa 9 Geleitwort 11 Alfons Fürst 15 Grußwort 13 Słowo pozdrowienia 15 Alfons Nossol Słowo pozdrowienia 17 Grußwort 19 Annette Wilke Säkularisierung oder Individualisierung von Religion? Theorien und empirische Befunde 21 Joachim Piecuch Das Heilige und das Profane in einer entsakralisierten und säkularen Gesellschaft. Versuch einer Begriffsklärung 65 Bonawentura Zygfryd Smolka Die Auffassung des Menschen als Quelle der Säkularisierungsprozesse 77 Andrzej Anderwald Ein Postulat der „polyphonen Korrelation”. Zur Sackgasse der europäischen Säkularisation 85 Postulat „polifonicznej korelacji”. Zaułki europejskiej sekularyzacji 95 Clemens Leonhard Säkularisierung der Liturgie? 107 Sekularyzacja liturgii? (Wersja skrócona) 119 Piotr Morciniec Der Einfluss der Säkularisierung auf die gegenwärtige Begräbniskultur 123 Wpływ sekularyzacji na współczesną kulturę funeralną 137 Konrad Glombik Ehe und Familie angesichts der Säkularisierungsprozesse aus polnischer Sicht 149 Małżeństwo i rodzina w obliczu procesów sekularyzacji z polskiej perspektywy 173 Tobias Kläden Wie ticken Jugendliche? Empirische Studien zur Lebenswelt und Religiosität Jugendlicher und junger Erwachsener in Deutschland 195 Co młodzieży w duszy gra? Badania empiryczne odnośnie do środowiska społecznego i religijności młodzieży i młodych dorosłych w Niemczech 209 Thimo Zirpel Auf den Spuren verflüssigter Religion im Computerspiel The Witcher 223 Na tropie rozpływającej się religii w grze komputerowej Wiedźmin 231 Reinhold Zwick Säkularisierung oder Wiederkehr der Religion? Zu einigen Tendenzen in den deutschen Kinos 239 Sekularyzacja czy powrót religii? O niektórych tendencjach panujących w niemieckich kinach 253 Marek Lis Sekularyzacja czy powrót religii? Tendencje polskiego kina 265 Säkularisierung oder Rückkehr der Religion? Tendenzen im polnischen Kino 269 WPROWADZENIE Od 10 do 15 maja 2009 r. w Opolu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego gościła delegacja nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Teologii Katolickiej Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Monastyrze. Wizyta ta była kontynuacją wymiany partnerskiej, w ramach której, oprócz indywidualnych kontaktów badawczych, przedstawiciele obydwu fakultetów spotykają się co dwa lata na przemian – raz w Opolu, raz w Monastyrze – celem bliższego poznania się, pogłębienia naukowej współpracy, twórczego wypoczynku, a także, jakże istotnego, wspólnego celebrowania tajemnic naszej wiary. W 2009 r. odwiedziny gości z Monastyru w Opolu miały szczególny charakter, bowiem po raz ostatni był pośród nas jako urzędujący biskup ks. abp Alfons Nossol, który zawsze z zaangażowaniem i uwagą towarzyszył naszym spotkaniom i który intensywnie popierał nasze partnerstwo, jak zresztą w ogóle polsko-niemiecką wymianę na płaszczyźnie kościelnej i teologicznej. W uznaniu zasług ks. abpa Nossola jako „budowniczego mostów” Wydział Teologii Katolickiej Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w 1992 r. przyznał mu tytuł doktora honoris causa. Oba nasze fakultety przy okazji ukazania się niniejszej publikacji, dokumentującej sympozjum z 11 i 12 maja 2009 r., pragną podziękować ks. abp. Alfonsowi Nossolowi za jego duże zainteresowanie naszą współpracą. Cieszymy się, iż w tomie tym możemy opublikować także jego słowa. Tematem konferencji przeprowadzonej w maju 2009 r. były Procesy sekularyzacyjne w Niemczech i w Polsce. Wybór tego tematu z jednej strony umotywowany był na nowo rozgorzałą dyskusją wokół pytania, czy paradygmat sekularyzacji rzeczywiście dotyczy religijno-historycznego rozwoju Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, czy też winno się raczej i tutaj mówić o „powrocie religii” do społecznego życia publicznego. Z drugiej strony wybór ten był zdeterminowany faktem, że w Polsce dają się zaobserwować procesy społeczne, które w Niemczech pojmuje się jako tendencje sekularyzacyjne. Należało zatem oczekiwać, iż wybrany temat spotka się ze stosunkowo dużym zainteresowaniem teologów obydwu krajów, chociaż w niejednym wypadku był podejmowany z przeciwbieżnych pozycji. Przedmiotem pierwszej części wspólnego kolokwium były zarówno wyniki empirycznych badań religioznawczych, jak i problemy terminologiczne spotykane w debacie o sekularyzacji i domagające się bliższego wyjaśnienia (por. referaty Annetty Wilke i Joachima Piecucha). W drugiej części próbowano podać systematyczne teologiczne odpowiedzi, ujmując proces sekularyzacji jako pytanie pod adresem antropologii teologicznej i w kontekście relacji wiara – rozum (por. referaty Bonawentury Smolki i Andrzeja Anderwalda). W kolejnych wystąpieniach analizowano procesy sekularyzacyjne w odniesieniu do konkretnych kościelnych i społeczno-kulturowych dziedzin życia: do liturgii Kościoła, do współczesnej kultury funeralnej, do przemian występujących w Polsce w patrzeniu na małżeństwo i rodzinę, jak również do niemieckiego i polskiego krajobrazu filmowego (por. referaty Clemensa Leonharda, Piotra Morcińca, Konrada Glombika, Reinholda Zwicka i Marka Lisa). W końcu zajmowano się także empirycznymi analizami dotyczącymi kultury młodzieżowej w Niemczech (por. referaty Tobiasa Klädena i Thimo Zirpela). W sumie zaprezentowane referaty ukazują żywą i wielopostaciową panoramę religijno-kulturowego krajobrazu spotykanego w Polsce i w Niemczech, z uwzględnieniem wielu aspektów, niekiedy wprawdzie z różniącymi się spostrzeżeniami, ale za to z podobnie odbieranymi wyzwaniami. Dziękujemy prelegentce i prelegentom za ich pełne zaangażowania i bogate w treść wystąpienia, które możemy przedłożyć w niniejszej publikacji. Ponadto dziękujemy p. Julii Lis za pracę nad większością tłumaczeń, która pozwala znaczną część referatów opublikować nie tylko w oryginale, lecz także – choć nie zawsze w całości – w języku partnera. Słowa wdzięczności kierujemy także do KSHG Münster, zwłaszcza p. Carolin Hanke, za ogromne zaangażowanie w przygotowaniu spotkania. Goście z Monastyru dziękują też za niezwykle serdeczne przyjęcie w Kamieniu Śląskim i w Opolu, które sprawiło, iż ich odwiedziny stały się dla nich do dziś niezapomnianym przeżyciem, rzutującym na akademicką codzienność. Wykładowcy i studenci z Monastyru i Opola cieszą się już na następne wspólne spotkanie, które przewidziano na maj 2011 r. w Monastyrze. Tematem planowanego sympozjum mają być Przyszłe kształty bycia chrześcijaninem. Monastyr – Opole, czerwiec 2010 r. Jürgen Werbick Marcin Worbs