Oferta

(nr 014) Mówię świadomie i poprawnie. Pytania - odpowiedzi - ćwiczenia.

Dostępność:
Nakład wyczerpano
szt.
Cena netto: 10,00 zł 10,50 zł

Brak możliwości zamówienia

ISBN: 9788361756811
Format: B5
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 137
Wydawnictwo: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO
Mówię świadomie i poprawnie. Pytania – odpowiedzi – ćwiczenia jest pozycją skierowaną do szerokiego grona nauczycieli i studentów. Obrana przez autora formuła pytań i odpowiedzi, za którymi proponowane są konkretne ćwiczenia, jest przejrzysta i praktyczna. Poruszanie rzadko wspominanych w literaturze przedmiotu kwestii pracy z mikrofonem, radzenia sobie ze stresem, czy choćby, jakże ważnych, pozawerbalnych środków komunikacji ze słuchaczem, stanowią niezaprzeczalny walor niniejszej pozycji. Głęboko osadzona w bibliografii stanowić może znaczącą pomoc w przygotowaniu się do przyszłej pracy oratora. prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak Świadome posługiwanie się gestami fonicznymi wyraża emocje, nastroje i przeżycia, spełniając tym samym funkcje semantyczną, ekspresyjna i impresyjną mowy zawodowej. Ks. Grzegorz Poźniak, odwołując się do funkcji całego ciała, pojmowanego jako instrument głosu, uwzględnia integralną rolę ciała. Dotyczy to również aktywności intelektualnej i doznań zmysłowych w zakresie emocjonalności, jak i samego kształtowania fizyczności. Koncepcja układu pracy ułatwia proces kształcenia akademickiego w obowiązującym wymiarze godzin. prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska Poszczególne rozdziały podręcznika napisane są na wysokim poziomie merytorycznym, zahaczają o różnorodne zjawiska emisji głosu, a naczelnym celem monografii jest przekazanie czytelnikowi wiedzy na temat zapobiegania zaburzeniom głosu i niepoprawnej dykcji. Umiejętne połączenie stanowisk cytowanych autorytetów polskich i zagranicznych z konkretnymi propozycjami ćwiczeń logopedyczno-foniatrycznych, psychologicznych i emisyjno-dykcyjnych czyni książkę bardzo cennym materiałem, szczególnie dla studentów, ale także dla logopedów, psychologów, lekarzy czy też dla osób pracujących głosem. dr Mieczysław Chęciek Publikacja stanowi niezwykle cenną egzemplifikację połączenia rzeczowych refleksji teoretycznych oraz wskazań praktycznych dotyczących tego, jak mówić poprawnie, skutecznie i atrakcyjnie. Autor, na bazie profesjonalnych badań naukowych i własnej wieloletniej praktyki dydaktycznej, zdołał uchwycić i pokazać istotę operowania głosem w wymiarze wokalnym i psychologicznym. Bez cienia wątpliwości można powiedzieć, że książka doskonale wpisuje się w aktualny scientific stream badań nad procesem mówienia. ks. dr hab. Dariusz Krok