Oferta

(nr 025) Urzeczywistnianie wolności przekonań religijnych i praw z niej wynikających.

Dostępność:
Książka w sprzedaży Książka w sprzedaży
szt.
Cena netto: 16,50 zł 17,33 zł

ISBN: 9788361756828
Format: B5
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 464
Wydawnictwo: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO
Przedmiotem zainteresowania wielu środowisk akademickich jest fakt, że w licznych miejscach na świecie na nowo pojawiły się ksenofobia, rasizm i nietolerancja religijna. Potwierdza się globalne przekonanie, że przyjazne relacje między narodami, jak również pokój i sprawiedliwość stabilizują demokrację. Uznając i szanując różnorodność kulturową, religijną i językową stwarza się jasne perspektywy dla rozwoju mniejszości narodowo-etnicznych. Aktualność tej problematyki wzmaga się w ostatnich latach i staje się domeną zainteresowania także Unii Europejskiej. Wyrazem tego jest ogłoszona rezolucja w obronie prześladowanych chrześcijan w państwach zdominowanych przez islam. Prezentowany zbiór artykułów jest wyrazem żywego zainteresowania problematyką wolności religijno-wyznaniowej we współczesnym świecie.