Informacje o wydawnictwie

 

Uniwersytet Opolski powstał w 1994 r. z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu oraz Instytutu Teologiczno-Pastoralnego – Filii KUL w Opolu. Obie uczelnie posiadały własne instytucje wydawnicze, które zachowały swoją odrębność w ramach struktur Uniwersytetu Opolskiego.

W strukturze Wydziału Teologicznego prowadzi działalność wydawniczą Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, zwana dalej Redakcją Wydawnictw. Działalność Redakcji Wydawnictw obejmuje wydawanie prac naukowych, dydaktycznych, popularnonaukowych i innych związanych z realizacją zadań statutowych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Redakcja Wydawnictw działa na podstawie paragrafu 12 Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

Obecnie Redakcja Wydawnictw wydaje książki w następujących seriach wydawniczych:

 • Colloquia Theologica
 • Człowiek - Rodzina - Społeczeństwo
 • Ekumenizm i Integracja
 • Musica Claromontana
 • Opolska Biblioteka Teologiczna
 • Podręczniki i Skrypty
 • Pomoce duszpasterskie
 • Sympozja
 • Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku

oraz czasopisma naukowe:

 • Diakon
 • Family Forum
 • Liturgia Sacra
 • Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego
 • Scriptura Sacra
 • Studia Oecumenica
 • Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego

Zakres działalności Redakcji Wydawnictw obejmuje:

 • publikowanie i rozpowszechnianie dorobku naukowo-badawczego pracowników Uniwersytetu Opolskiego poprzez sprzedaż książek księgarniom, bibliotekom uczelnianym, instytucjom naukowym i indywidualnym klientom z Polski i zagranicy
 • promowanie publikacji Redakcji Wydawnictw poprzez uczestnictwo w targach książek naukowych (Katowice, Kraków, Poznań), Festiwalu Nauki, wydawanie katalogu oraz zamieszczanie nowości wydawniczych na łamach czasopisma Indeks Uniwersytetu Opolskiego.